Economie & Organisatie

Studieprofielen 2e graad

Finaliteit

doorstroom – domeinoverschrijdend

Interessevelden

specifieke vorming in de economie als systeem en de werking van ondernemingen + een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket wiskunde en economie

Profiel

Je wil graag inzicht krijgen in de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden. Het boeit je om deze te doorgronden vanuit concrete maatschappelijk contexten. Je kan daarbij kritisch en logisch redeneren. Je werkt met inzicht, kan oplossingen bedenken en vlot leerstof verwerken binnen een beperkt tijdsbestek.

Logisch vervolg 3de graad

Economie-Wiskunde, Economie-moderne talen, Bedrijfswetenschappen

theoretisch ■□□□□ praktisch

Finaliteit

doorstroom – domeingebonden

Interessevelden

specifieke vorming in de economie als systeem en de werking van ondernemingen + een brede algemene vorming

Profiel

Je wil graag inzicht krijgen in de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden. Het boeit je om deze te doorgronden vanuit concrete maatschappelijk contexten. Je kan daarbij kritisch en logisch redeneren. Je werkt met inzicht, kan oplossingen bedenken. Je verwerkt de specifieke leerstof in een ruimer tijdsbestek.

Deze richting verschilt van economische wetenschappen door een iets lichter pakket wiskunde en talen.

Logisch vervolg 3de graad

Bedrijfswetenschappen

theoretisch □■□□□ praktisch

Finaliteit

dubbele finaliteit

Interessevelden

inzicht krijgen in de algemene economie en bedrijfswetenschappen (inclusief logistieke flow en transport) + vaardigheden ontwikkelen ter ondersteuning van boekhouding, human resources en commerciële activiteiten

Profiel

Je wil sterk worden in efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht communiceren, adviseren en begeleiden. Daarvoor zal je vanuit concrete voorbeelden (bedrijfs)economische concepten doorgronden en je oefenen in administratieve en commerciële vaardigheden.

Logisch vervolg 3de graad

Bedrijfsorganisatie, Commerciële organisatie, Internationale handel en logistiek, Applicatie- en databeheer

theoretisch □□■□□ praktisch

Finaliteit

arbeidsmarktgericht

Interessevelden

onthaal, verkoop en logistieke activiteiten met veel aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden en ICT-kennis

Profiel

Je wil alles weten over de logistieke goederen- en informatiestroom in een onderneming. Je leert graag in concrete en levensechte situaties. Je ziet jezelf logistiek, onthaal en verkoopactiviteiten doen en wil daarvoor graag efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht leren communiceren. Je beseft dat digitale vaardigheden cruciaal zijn omdat de goederen-, documenten- en informatiestroom in sterke mate digitaal georganiseerd zijn.

Logisch vervolg 3de graad

Logistiek

theoretisch □□□■□ praktisch

Economische wetenschappen

Finaliteit

doorstroom – domeinoverschrijdend

Interessevelden

specifieke vorming in de economie als systeem en de werking van ondernemingen + een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket wiskunde en economie

Profiel

Je wil graag inzicht krijgen in de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden. Het boeit je om deze te doorgronden vanuit concrete maatschappelijk contexten. Je kan daarbij kritisch en logisch redeneren. Je werkt met inzicht, kan oplossingen bedenken en vlot leerstof verwerken binnen een beperkt tijdsbestek.

Logisch vervolg 3de graad

Economie-Wiskunde, Economie-moderne talen, Bedrijfswetenschappen

theoretisch ■□□□□ praktisch

Bedrijfswetenschappen

Finaliteit

doorstroom – domeingebonden

Interessevelden

specifieke vorming in de economie als systeem en de werking van ondernemingen + een brede algemene vorming

Profiel

Je wil graag inzicht krijgen in de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden. Het boeit je om deze te doorgronden vanuit concrete maatschappelijk contexten. Je kan daarbij kritisch en logisch redeneren. Je werkt met inzicht, kan oplossingen bedenken. Je verwerkt de specifieke leerstof in een ruimer tijdsbestek.

Deze richting verschilt van economische wetenschappen door een iets lichter pakket wiskunde en talen.

Logisch vervolg 3de graad

Bedrijfswetenschappen

theoretisch □■□□□ praktisch

Bedrijf en Organisatie

Finaliteit

dubbele finaliteit

Interessevelden

inzicht krijgen in de algemene economie en bedrijfswetenschappen (inclusief logistieke flow en transport) + vaardigheden ontwikkelen ter ondersteuning van boekhouding, human resources en commerciële activiteiten

Profiel

Je wil sterk worden in efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht communiceren, adviseren en begeleiden. Daarvoor zal je vanuit concrete voorbeelden (bedrijfs)economische concepten doorgronden en je oefenen in administratieve en commerciële vaardigheden.

Logisch vervolg 3de graad

Bedrijfsorganisatie, Commerciële organisatie, Internationale handel en logistiek, Applicatie- en databeheer

theoretisch □□■□□ praktisch

Organisatie en Logistiek

Finaliteit

arbeidsmarktgericht

Interessevelden

onthaal, verkoop en logistieke activiteiten met veel aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden en ICT-kennis

Profiel

Je wil alles weten over de logistieke goederen- en informatiestroom in een onderneming. Je leert graag in concrete en levensechte situaties. Je ziet jezelf logistiek, onthaal en verkoopactiviteiten doen en wil daarvoor graag efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht leren communiceren. Je beseft dat digitale vaardigheden cruciaal zijn omdat de goederen-, documenten- en informatiestroom in sterke mate digitaal georganiseerd zijn.

Logisch vervolg 3de graad

Logistiek

theoretisch □□□■□ praktisch

Lessentabel 2e graad

Economische
wetenschappen
Bedrijfs-
wetenschappen
Bedrijf en
organisatie
Organisatie
en logistiek
Tweede graad Groenendaal3e jaar4e jaar3e jaar4e jaar3e jaar4e jaar3e jaar4e jaar
Huis vol toekomst11111111
Algemene vakken
Artistieke vorming111
Geschiedenis221111
Godsdienst22222222
Lichamelijke opvoeding22222222
Project222
Project algemene vakken88
Talen
Duits1111
Engels22223333
Frans44333333
Nederlands444444
Nederlands +11
Wetenschappen
Aardrijkskunde111111
Bedrijfseconomie99
Biologie11
Chemie11
Economie4466
Fysica11
Informatica1
Informaticawetenschappen1
Natuurwetenschappen2221
Wiskunde554433
Beroepsgerichte vakken
Organisatie en logistiek1212
Totaal3232323232323232

Download de lessentabel

Andere domeinen van KNMC